top of page

Studijų trukmė: 
2 metai 

Forma: 
nuolatinė

Priimami asmenys, bakalauro diplomo priedėlyje turintys ne mažiau 18 kreditų chemijos studijų krypties dalykų.

KĄ DIRBSITE?

Scientist

Galėsite dirbti farmacijos ir farmacinių biotechnologijų įmonėse, mokslo centruose. pecialistai, dirbsiantys aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus. Medicininės chemijos specialistai reikalingi visame pasaulyje. Lietuvoje farmacijos ir farmacinių biotechnologijų pramonė plečiasi, užsienio kapitalo vaistų gamybos įmonės čia steigia savo filialus, todėl ir specialistų poreikis vis auga.

MEDICININĖ CHEMIJA

BiochemijaLaboratorija.jpg

Jungtinė studijų programa, vykdoma kartu su Kauno technologijos universitetu. Baigus suteikiamas fizinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijų programa, jungianti chemiją, biologiją, farmaciją ir kitas mokslo šakas vaistams kurti, gaminti, platinti, kontroliuoti jų kokybę. Rengiami kvalifikuoti, kūrybingi specialistai, turintys gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių ir gebantys formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo ir farmacijos pramonės problemas

bottom of page