top of page

Studijų trukmė: 


3 metai (ištęstinės)

Baigus suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.Priėmimo reikalavimai: gali pretenduoti: dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo, menotyros, architektūros, reabilitacijos, ergoterapijos,  kineziterapijos, slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, socialinio darbo, specialiojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio  ugdymo, dailės pedagogikos bakalaurai, medicinos magistrai.

dailesterapija.jfif

Jungtinė su Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakultetu magistro studijų programa rengia dailės terapeutus. Studijose integruojami dailės, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialiojo ugdymo ir socialinio darbo žinių ir praktikos aspektai. 

KĄ DIRBSI?

dailesterapija2.jfif

Magistro studijų metu įgytas žinias galėsite pritaikyti medicinos, psichosocialinės reabilitacijos, reabilitacijos, socialinėse, švietimo, ugdymo, penitencinės veiklos įstaigose, savanoriškame ir privačiame sektoriuose.

DAILĖS TERAPIJA

bottom of page