top of page

Studijų trukmė:

 
 

2,5 metai (ištęstinės) 

Baigus suteikiamas žemės ūkio mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis. Priėmimo reikalavimai: gali pretenduoti visų studijų sričių bakalaurai, kurių baigtoje studijų programoje žemės ūkio mokslų krypties, biologijos, chemijos, mikrobiologijos, ekologijos ir aplinkos apsaugos, gyvūninių žaliavų gamybos pagrindų, ekonomikos, vadybos, dalykų bendra apimtis ne mažesnė kaip 10 kreditų.

gyvunumokslas.jpg

Studijų programa gilina biomedicinos mokslų srities žemės ūkio mokslų krypties fundamentaliųjų dalykų žinias apie gyvūnų produkcijos gamybos technologijas, gyvūnų genetiką ir veislininkystę, biotechnologijas ir taikymą įvairiose srityse.

KĄ DIRBSI?

gyvunumokslas2.jpg

Galėsite dirbti administracinį, pedagoginį, konsultacinį darbą žemės ūkio ir gyvulininkystės viešajame sektoriuje, gyvūnų auginimo, veislininkystės įmonėse, pašarų gamybos pramonėje. Taip pat būsite laukiami produkcijos kokybės vertinimo, technologijų kontrolės, rinkos tyrimų, konsultavimo įmonėse. Šios srities specialistai dirba aplinkos ir maisto saugos, gyvūnų gerovės srityse, gali kurti savarankiškus verslus.

GYVŪNŲ MOKSLAS

bottom of page