top of page

Studijų trukmė: 
2 metai 

Forma: 
nuolatinė

Baigus suteikiamas kvalifikacinis sveikatos mokslų magistro laipsnis.Priėmimo reikalavimai – atskiri kiekvienai specializacijos šakai: Išplėstinei ergoterapijai – būtinas reabilitacijos (ergoterapijos) bakalauro laipsnis, ergoterapeuto profesinė kvalifikacija; Sporto kineziterapijai, Klinikinei kineziterapijai, Sveikatinimui fiziniais pratimais – reabilitacijos (kineziterapijos) bakalauro laipsnis, kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; Vaikų reabilitacijai – reabilitacijos (ergoterapijos, kineziterapijos) bakalauro laipsnis, ergoterapeuto/kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.

Reabilitacijos krypties studijų programa rengia specialistus, galinčius dirbti su pacientais ir su sveikais asmenimis, dalyvaujančiais sveikatinimo programose. Studijų metu pasirenkama specializacija: Išplėstinė ergoterapija, Klinikinė kineziterapija, Sporto kineziterapija, Sveikatinimas fiziniais pratimais, Vaikų reabilitacija. 

KĄ DIRBSI?

reabilitacija.jpg

Galėsite dirbti farmacijos ir farmacinių biotechnologijų įmonėse, mokslo centruose. pecialistai, dirbsiantys aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus. Medicininės chemijos specialistai reikalingi visame pasaulyje. Lietuvoje farmacijos ir farmacinių biotechnologijų pramonė plečiasi, užsienio kapitalo vaistų gamybos įmonės čia steigia savo filialus, todėl ir specialistų poreikis vis auga.

SVEIKINATINIMAS IR 

REABILITACIJA

reabilitacija2.jfif
bottom of page